Verse ganzenlever (grill)500 gram

Artikelnummer : 210006

Inhoud : 500 gram

Herkomst : Belgie

Verse ganzenlever (grill)

Hongaarse ganzenlever SELECT. Speciaal voor Nivo Finess gemeste levers. De verse lobben worden zorgvuldig uitgeselecteerd volgens verschillende vereisten. Elke bereiding heeft namelijk een ander type foie gras nodig. Daarom is het ook in uw belang dat wij uw specifieke behoeften kennen. Enkel zo kunnen we zorgen voor een prima kwaliteit en stabiliteit. Kwalitatief vlees begint bij respect voor de dieren zelf! Dit geldt ook voor foie gras. De ganzen die voor NIVO-finess’ worden opgekweekt groeien op in de wei (vrije uitloop), waar ze meer dan voldoende plaats genieten en naar hartenlust kunnen grazen. ‘s Nachts worden ze binnen gehaald in grote stallen ter bescherming voor roofdieren. Hier verblijven ze overdag ook indien het weer het niet toelaat ze buiten te houden, zoals bij hevige regen, extreme koude, hitte,…. Na 4 tot 6 maanden (afhankelijk van de periode in het jaar) verblijf in deze ‘vrije velden’ worden ze verdeeld over kleine boeren die instaan voor het afmesten. Hier verblijven ze 19 tot 21 dagen in een stal op stro. Deze stal is onderverdeeld in compartimenten waar ze met een tiental dieren samen zitten. Voor de ‘gavage’ (sondevoeding) worden ze meermaals daags meegenomen om de voeding toegediend te krijgen, nadien waggelen ze zelf terug naar de hun gekende plek. Voor het toedienen van de voeding wordt gebruik gemaakt van het natuurlijke verteringssysteem van de gans! De voeding wordt gegeven via een flexibel om enig risico op interne verwondingen te vermijden. Door de kleinschalige werking kan er de nodige tijd en aandacht worden besteed om deze voedingsmomenten zo aangenaam als mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat de ganzen met een minimum aan stress kunnen opgroeien. Meer nog, mits het correct inbrengen van de tube hebben de dieren hier absoluut geen hinder van. Stress bij de dieren wordt zo veel als mogelijk vermeden door: - Te werken met kleine boeren die telkens een kleine groep (100/150-tal dieren) per keer afmesten. Zo kunnen de nodige zorgen worden geboden en voldoende tijd genomen om de voeding correct te geven. - Verschillende ‘gaveurs’ te beperken tot 2. De ganzen worden steeds gevoed door dezelfde mensen die elkaar afwisselen. - De hoeveelheid voeding (maïs) stelselmatig te verhogen. Er wordt begonnen met een kleine hoeveelheid die makkelijk behapbaar is voor de dieren. - Te werken met een flexibel, zo worden interne verwondingen (en dus onnodig lijden) vermeden. - De ganzen op de volle grond te houden, niet in draadkooien op werkhoogte. - Tijdig te stoppen met afmesten. Zo blijven de levers van beperkte grote, aangenamer voor de dieren én beter van kwaliteit.

 

Hongaarse ganzenlever SELECT.